Проблемът: котленият камък и корозия

AQUABION Котленият камък и корозията винаги са представлявали огромен проблем за промишлеността, защото увеличават производствените разходи. Калциевите, магнезиевите и карбонатните йони образуват твърди кристалоподобни отлагания, чието количество се увеличава пропорционално на температурата. Това води до образуване на слой от котлен камък в тръбите, преждевременно влошаване характеристиките на съоръженията, повреда на машини и най-накрая понижаване на ефективността в рамките на производството. Освен това, кислородът, който се съдържа във водата, активизира корозията на цялото съоръжение и на машините.

Последиците

 • Циркулационните системи за охаждане (например охладителните кули) трябва да се почистват от котлен камък по химически способ, което е разход на време и пари.
 • Тръбните топлообменници трябва да се почистват по химически способ а, плочите на пластичатите топлообменници трябва в повечето случаи да се подменят.
 • Конвектоматите натрупват котлен камък при високи температури.
 • Вакуумните и центробежните помпи натрупват котлен камък и това скъсява силно срока им за нормална работа.
 • Котлен камък и продукти на корозията се натрупват в тръбопроводите, като причиняват аварии и предпоставки за наводняване.
 • Душовете, тоалетните, миялните и пералните системи, бойлерите за топла вода и фитингите натрупват отлагания от котлен камък и трябва периодично да се почистват или подменят нагревателните елементи.
 • Времето за извършване на поддръжка, химическо третиране, ремонти и аварии отнемат време и са скъпи по отношение на съоръженията и производствените разходи.

Конвенционална химическа обработка

AQUABION В някои места, като например в охладителните кули и циркулационните контури за топла вода, от важно значение е водата да има известна степен на твърдост, за да предпазва от корозия. Затова се използват стабилизатори за твърдост на водата, а също толкова често напълно омекотена вода се смесва отново с нетретирана вода. Освен това йоннообменните смоли предполагат скъп и сложен начин за третиране на водата, който често може да засили корозионните свойства на водата и да създава проблеми.

Решението: AQUABION®

AQUABION След дългогодишен опит и продължителни изпитания при най- екстремални параметри на водата и различни системи се доказа, че принципът на галванично третиране на новата система AQUABION® в зависимост от състоянието на въпросната уредба, плюс качеството на водата могат да гарантират дълготраен успех. Освен това AQUABION® е ефективен от гледна точка на разходите и далеч по-щадящ за околната среда, защото изтичащата вода не е замърсена с химикали и може да се използва повторно като промишлена вода.

Преиущества на AQUABION®

 • AQUABION® няма подвижни части, не изисква външна енергия и не се нуждае от поддръжка през целия си живот на работа.
 • AQUABION® гарантира висока ефективност, на която може да се разчита при положение, че се вземат под внимание основните параметри на водата (да се обсъди с производителя преди монтажа).
 • AQUABION® премахва хранителните вещества от циркулиращата вода, като дори намалява използването на стабилизатори на твърдостта на водата (фосфатите) и по този начин намалява образуването на водорасли.
 • AQUABION® икономисва от химически добавки и разходи по поддръжката, а също и намалява общите произвоствени разходи.