В областта на обработка на водата над 15 години

ION Deutschland GmbH има над 15 годишен опит в областта на галваничната обработка на вода без химически добавки за частно, търговско и промишлено приложение. ION има богат опит и квалифицирани кадри за този модерен процес на обработка на вода и особено в промишления сектор. Серията AQUABION® се предлага до размер DN 1000. Нововъведената “система за отлагания” за размери до DN250 и специалният “принцип на анодна обмяна” от DN300 свеждат до минимум разходите, които се налагат след изчерпването на анодите и дори дава възможност за подмяната им на място. Клиентите на ION могат да сведат до минимум разходите си за поддръжка на водопреносната си система в промишлеността просто като монтират проектираната според нуждите на клиента галванична и следователно щадяща околната среда система за третиране на вода AQUABION® .

Новата серия продукти от AQUABION® , предлагана в целия свят от ION Deutschland GmbH, Дюселдорф, Германия, вече доказа ефикасността си при решаване на всички проблеми, породени от изключително твърда или агресивна вода (напр. повишена концентрация на карбонати, фосфати и хлориди).

Успехът на компанията се дължи изключително много на 15-годишния й опит с водата, която само на пръв поглед изглежда просто химическо съединение.

Решението, водещо до монтирането на AQUABION® обикновено започва с професионален анализ на водата, включително съвет на място относно действителните изисквания на клиента в доптълнение на анализ за разходите на потребителя, последвани от подходяща ценова оферта.

Обслужването на клиента започва с първоначалния монтаж, следван от всякакви изисквания за необходима модификация или поддръжка, както и подмяна на някои части и блокове след няколко години.

Дълготрайните бизнес взаимоотношения с големи промишлени предприятия – доказват, че продуктите AQUABION® , предлагани от ION Deutschland GmbH са и ще продължават да налагат нови и модерни стандарти в областта за третирането на вода като висококачествен, високоефективен и екологично чист процес, противодействащ на образуването на котлен камък и корозия.

Списък на клиентите на ION Deutschland GmbH

 • ABB AG
 • ATMOS MEDIZIN-TECHNIK GMBH & CO. KG
 • BAYER AG
 • BAYERN OIL GMBH
 • BOEHRINGER INGELHEIM
 • BP NETHERLAND ENERGIE B.V.
 • BUDERUS HEITZTECHNIK GMBH
 • COMMERZBANK AG
 • DANFOSS GMBH
 • DU PONT DE NEMOURS, LUXEMBOURG
 • FEINKAESSEI HOCHLAND GMBH
 • FLUGHAFEN BERLIN SCHOENEFELD GMBH
 • FS KARTON
 • GALA GMBH
 • HONDA MOTOR EUROPE UK
 • JAPAN TOBACCO IND.
 • KARSTADT AG
 • KNIPEX
 • KRUPP THYSSEN NIROSTA AG
 • LINDE GAS GMBH & CO. KG
 • MUHR & SOEHNE GMBH
 • MVA, BONN
 • PKC RAFFINERIE GMBH
 • ROBERT BOSCH GMBH
 • RIGIPS GMBH
 • RP VERPACKUNGEN, GMBH
 • RWE AG
 • SCHULMANN GMBH
 • S.J. JACOB METALLWERKE GMBH & CO. KG
 • STADTREINIGUNG HAMBURG
 • TER HELL OLASTIC GMBH
 • TREVIRA GMBH & CO. KG
 • VINNOLIT GMBH
 • и много други