Как работи AQUABION®

AQUABION AQUABION® работи на галваничен принцип с изразходване на анод от цинк, който се отделя в разтвора. Галваничният елемент натрупва потенциал, съответстващ на параметрите на водата. Той причинява натрупване на съставките на водата около отложения цинков йон (кристализираща частица). Натрупването на втвърдяващи съставки също активизира растежа на кристали. Това води до създаване на още повече частици, които се уедряват съвместно с други отложени продукти. Според законите на хидродинамиката тези частици предлагат по-голяма площ за атакуване и после са отмивани с водата. Тези уедрени частици не се залепват по повърхността на тръбите.

Преимущества:

  • Голямото число по-големи частици заедно с водния поток имат постоянен абразивен ефект, като съдействат за бавното ерозиране на вече покрити със слой от котлен камък повърхности.
  • Нарастването на корозията се намалява чрез инхибиране на металите. Поради голямата физическа абсорпционна сила остава първичният слой от котлен камък, който служи като основен защитен слой (патина).

Резултатът: AQUABION® гарантира по-ефективна защита на цялата водопроводна мрежа и по-добра ефекстивност, по-дълъг живот на функциониране при намалено използване на химикалии и минимална поддръжка.

Къде може да се монтира AQUABION®

AQUABION® е особенно подходящ да се използва при открити и закрити охладителни системи, като намалява използването на стабилизатори на твърдостта на водата и инхибитори на корозията. Разходите за дейността могат да се намалят, като се икономисва от третиране на отпадните води и допълнителните химикалии.

Преимущества:

  • Когато системите AQUABION® се монтират директно в циркулационни контури, водата минава периодично през AQUABION® , така че се постига “множествен ефект на третирането”.
  • Добри резултати се постигат особенно в отворени системи (контури) поради високия дебит. Преди монтирането на AQUABION® трябва да се направи конкретна индивидуална оценка на действителното състояние (параметрите на водата, плътност, проводимост, образуване на утайка, промиване на утайката и т.н.).
  • Когато се прилага при затворени системи (контури), например отоплителни системи, където има високи температури, AQUABION® поддържа чист контура. Важно е за AQUABION® , че се използва материал, устойчив на топлина, например нироста, за телата създаващи турболентност.
  • В системи с вакуумни помпи AQUABION® отчетливо постига по-ниска степен на отлагане на котлен камък и значително удължаване на необходимите инвервали за поддръжка.
AQUABION
AQUABION
AQUABION