Научни основи на AQUABION®

Научните изследвания в областта на третирането на водата показват, че структурата на котления камък се променя от минимална доза цинк в разтвор на калциев карбонат. В следствие на третирането с цинк котленият камък не се отлага така силно както калцицевия карбонат, а като арагонит, който в много по-ниска степен се наслагва върху повърхности. Освен това допълнителни микроскопични и лазернооптични тестове показват, че има значително увеличение на големината на частиците в третираната вода. Тези дани се проследяват в целия галваничен процес в новата система AQUABION® . С всяка “компютъризирана система” за изследване физически е възможно веднага да се сравни промяната в размера на частиците и концентрацията преди и след третиране с AQUABION® .